Verenso congres

Oud en benauwd

De vergrijzing in Nederland neemt toe. Dat betekent dat de groep kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag groeit, evenals het aantal van hen dat thuis blijft wonen. De specialist ouderengeneeskunde vormt in dit veld een onmisbare speler omdat deze beschikt over een geheel eigen expertise. Als geen ander weten specialisten ouderengeneeskunde dat richtlijnen en protocollen voor veel kwetsbare ouderen niet voldoen. Toch moeten we elke dag beslissingen nemen over het al dan niet doen van aanvullend onderzoek of het starten van een behandeling. Hoe doet u dat? Welke dilemma’s ervaart u?

Evenementdatum: donderdag 29 november 2018