Endo-Scan Opstartactie!

De reguliere zorg start weer op en operatieafdelingen, poliklinieken en de sterilisatieafdeling maken zich momenteel op om aan de eventuele achterstand in uitgestelde behandelingen te beginnen. Het is belangrijker dan ooit dat uw materiaal in perfect functionerende staat verkeert. Wij helpen u graag om dat doel te bereiken, plan daarom bij ons de gratis Endo-Scan in en maak gebruik van onze unieke Opstartactie tijdens de zomermaanden!

Endo-Scan

Met onze Endo-Scan krijgt u goed inzicht in de kwalitatieve status van uw endoscopen, lichtkabels en instrumentarium. Wij testen alle aanwezige artikelen ongeacht het merk. U ontvangt vervolgens van ons kosteloos een uitgebreide rapportage. Afhankelijk van de uitkomst van de Endo-Scan maken wij voor u een optimalisatieplan met daarin de aanbevelingen voor eventuele vervanging of uitbreiding van de benodigdheden.

Opstartactie

Indien u vóór 1 september 2020 een Endo-Scan bij ons inplant dan kunt u gebruik maken van onze unieke opstartactie. Deze actie houdt een korting in op alle vervangingsmateriaal die kan oplopen tot wel 20% bovenop uw reguliere omruiltarieven. De defecte artikelen nemen wij voor u mee en ruilen deze om voor nieuwe producten.

Actievoorwaarden

De maximale korting van 20% geldt bij uitvoer van het complete optimalisatieplan en indien de Endo-Scan als gevolg van deze actie in de maanden juni, juli of augustus is uitgevoerd. Naar aanleiding van het optimalisatieplan ontvangt u van ons een offerte waarin de korting is verwerkt. Deze offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. Na deze termijn vervalt het recht op de korting tenzij anders met u afgesproken door onze productspecialist. Daarnaast is de korting alleen van toepassing op al het vervangingsmateriaal uit dit optimalisatieplan, we dienen namelijk te beschikken over de defecte artikelen om voor u de korting te kunnen realiseren. Op nieuwe artikelen ter uitbreiding van uw Endoscopische benodigdheden doen wij u een voorstel op maat.

Indien u liever een deel van het plan ten uitvoer wilt brengen of indien u voor een gefaseerde aanpak kiest van vervanging, dan kunnen we u deze maanden nog steeds een aantrekkelijk voorstel doen. De uiteindelijke korting wordt dan in overleg tussen u en onze productspecialist bepaald en zal afhangen van de duur van het vervangingtraject en de hoeveelheid om te ruilen artikelen.

Reeds ingeplande Endo-Scans profiteren niet zondermeer van de actiekorting. Dit is afhankelijk van de situatie en zal in onderling overleg bepaald worden.

Deze actie is van toepassing voor klanten in Nederland.

RIVM richtlijnen

Onze medewerkers kennen de weg in uw ziekenhuis en werken volledig zelfstandig en volgens de RIVM richtlijnen. Zij beschikken zelf over alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen dus daar heeft u geen omkijken naar.

De toekomst: Het belang van een optimale kwalteit van de beeldketen

De techniek binnen de endoscopie gaat razendsnel en steeds meer ziekenhuizen stappen over op hogere beeldresoluties, denk aan 4K. Dit biedt tal van voordelen, denk aan het beter in beeld brengen van anatomische structuren, bij 3D een ruimtelijkere weergave van het operatiegebied en een betere weergave van kleuren in het operatiegebied.

Maar... de gehele endoscopische keten is zo sterk als de zwakste schakel. Met andere woorden, wilt u gebruik maken van alle voordelen die een hoge beeldresolutie biedt, is het van groot belang dat alle onderdelen in de endoscopische keten goed onderhouden en van goede kwaliteit zijn. Immers, de techniek in een camerakop of imagingplatform kan nog zo mooi zijn, als de scopen en lichtkabels in slechte staat verkeren, zal dat worden uitvergroot en alle mooie technieken teniet doen.

Sinds jaar en dag is Stöpler de specialist op het gebied van optieken, lichtkabels en instrumentarium. Wij helpen u dan ook graag om ervoor te zorgen dat eventuele zwakke schakels zichtbaar worden zodat u hier naar eigen inzicht actie op kunt ondernemen.

Fixed Fee

Wilt u altijd profiteren van onze scherpe omruiltarieven? Dat kan! Met een fixed fee contract profiteert u van een vast tarief voor het omruilen van uw optieken. Een jaarlijkse evaluatie van uw optieken, lichtkabels en instrumenten is een standaard onderdeel van dit contract. Neem voor meer informatie contact op met uw vaste productspecialist.

Wilt u meer informatie over de omruilregeling van Stöpler klik hier.