C-Mac videolaryngoscoop D-Blade, pediatrisch

KARL STORZ STZ 8404HXP
* CMOS technologie
* voor moeilijke intubaties bij kinderen
* C-Mac systeeminterface
* beeld- en video-opnames m.b.v. BlueButton
Voor gebruik met C-Mac connectiekabel 8403X,
C-Mac monitor 8403ZXK / 8404ZXK, alsmede C-Mac
pocket monitor 8403XDK