ivWatch

IV Watch logoDe ivWatch helpt clinici bij het bieden van de hoogste kwaliteit zorg door perifere IV infiltraties en extravasaties in een vroeg stadium te detecteren, zodat letsel bij de patiënt (grotendeels) kan worden voorkomen.

Productoverzicht

Continue monitoring voor vroege detectie van IV-extravasatie
IV Watch logoDe ivWatch helpt clinici bij het bieden van de hoogste kwaliteit zorg door perifere IV infiltraties en extravasaties in een vroeg stadium te detecteren, zodat letsel bij de patiënt (grotendeels) kan worden voorkomen. De niet-invasieve technologie bewaakt de IV-status van uw patiënt continu. Dit met behulp van geavanceerde technologie om u real-time op de hoogte te houden van weefselveranderingen die kunnen wijzen op een mogelijke infiltratie.ivWatch is een fabrikant van medische apparatuur die zich richt op het verbeteren van de patiëntveiligheid bij infusietherapie en vasculaire toegang. Zij geloven dat ze door goede samenwerking de patiëntveiligheid kunnen verbeteren, de patiëntenzorg vooruit kunnen helpen en een nieuwe norm kunnen stellen in de gezondheidszorg.

Sinds de invoering van IV-therapie in de jaren vijftig, zijn inspecties door verpleegkundigen het allerbelangrijkste om ernstige en gevaarlijke infiltraties en extravasaties te signaleren en zo mogelijk te voorkomen. Voor de bewaking van patiënten wordt gebruik gemaakt van continue monitoring om het hart van de patiënt, het zuurstofgehalte in het bloed en de polsslag in de gaten te houden. Tot voor kort was er nog geen technologie beschikbaar voor het monitoren van het perifere infuus om de toediening van medicatie en vloeistoffen te bewaken. Een ernstige situatie aangezien deze fouten kunnen leiden tot een ernstig lichamelijk letsel. Vandaar het doel van de ivWatch, om de veiligheid en effectiviteit van IV-therapie te verbeteren.

Waarom heeft een infuus een monitor nodig?
Intraveneuze (IV) therapie is vaak de beste en veiligste manier voor een kind om de noodzakelijke behandeling te krijgen. Het risico hiervan, is dat een patiënt te maken kan krijgen met een infiltratie, wat de toediening van medicatie en vloeistoffen verhindert.

Wat is een infiltratie?
Een infiltratie vindt plaats wanneer vloeistof uit de ader in het omliggende weefsel lekt. Dit verloopt vaak langzaam en wordt dan ook niet meteen opgemerkt. De ivWatch, Model 400, is in staat om een infiltratie op zeer kleine volumes te detecteren, voordat er visuele of fysieke tekenen van zijn.

Het vroegtijdig detecteren van een perifere infiltratie helpt ongemak of letsel bij kinderen te voorkomen. Verpleegkundigen zijn niet continu aanwezig bij alle patiënten aan bed, met behulp van de ivWatch, wordt het infuus continu gemonitord, of een kind nu wakker is of slaapt.

Vroege detectie is de sleutel naar het verbeteren van de patiëntveiligheid. Het nieuwste model, de ivWatch 400, beschikt over een hoge gevoeligheid voor de identificatie van perifere IV-infiltraties.

Voordelen van de ivWatch voor de hulpverlener:

Verbeterde reactietijd

Tijdens vergelijkend onderzoek is aangetoond dat het ivWatch monitoring systeem perifere infiltraties veel eerder kan detecteren dan verpleegkundigen en artsen, soms tot wel 15 uur eerder. Door zichtbaar én hoorbare meldingen van het systeem, kan er vroegtijdig worden ingegrepen.

Vermindering van complicaties
Iedere infiltratie kan tot complicaties leiden en wordt veroorzaakt door een fout bij de toediening van medicatie. De ivWatch detecteert een perifere IV infiltratie al bij zeer kleine hoeveelheden vloeistof (vanaf 0,22mL), ruim voordat het zichtbaar is voor het menselijk oog.

Efficiëntere workflow
Verpleegkundigen kunnen een IV-status digitaal vastleggen wat zorgt voor een naadloze overgang in het delen van patiëntinformatie tussen verschillende werkdiensten. Het IV-logboek kan ook worden vastgelegd in het EMR-systeem.

Meer tijd voor de patiënt
Door de hoge betrouwbaarheid van de ivWatch hebben clinici meer tijd voor de patiënt en andere werkzaamheden, wetende dat ze op de hoogte worden gebracht als er sprake is van een mogelijke infiltratie.

Minder risico op aansprakelijkheid
Het ivWatch bewakingssysteem verkleint het risico op infiltratie enorm waardoor van eventuele aansprakelijkheid voor zowel clinici als de instelling weinig tot geen sprake meer zal zijn.

Overwin communicatiebarrière
De ivWatch bewaakt ten alle tijden de perifere IV-status van de patiënt. Ongeacht de leeftijd of staat waarin de patiënt zich verkeert, de monitor geeft altijd signaal als er sprake is van een mogelijke infiltratie.