SILGRASP PRO alligator paktang, schacht Ø 3.5 mm.

KARL STORZ STZ 28571AG
Recht bekdeel, schacht Ø 3.5 mm., recht, handvat
met reinigingsaansluiting, werklengte 12 cm.