Trocar, size 6 mm

KARL STORZ STZ 62160MPL
Trocar, 6 mm.
Bestaande uit:
* 62160PL trocar los met pyramide tip
* 62160H3 cannula onder ventiel met
insufflatiekraan, lengte 20 cm.
* 30160M1 multifunctionele klep.