Trocar voor grote dieren, Ø 11 mm.

KARL STORZ STZ 62103MPL
Bestaande uit:
* 62103PL trocar los met pyramide tip
* 62103H3 cannule zonder ventiel met
insufflatiekraan, lengte 20 cm.
* 30103M1 multifunctionele klep, Ø 11 mm.