Stöpler vacatures in België

 

Stöpler Medical B.V. is distributeur van medische instrumenten, apparaten en disposables en levert aan ziekenhuizen en klinieken via onze vestigingen in België, Luxemburg en Nederland.
Stöpler Belgium is gevestigd in Groot-Bijgaarden.

Stöpler Belgium vertegenwoordigt een aantal toonaangevende merken, op het gebied van operatiekamer inrichtingen en endoscopische apparatuur en beeldverwerking. Daarbij wordt voorzien in de specifieke wensen van gebruikers. Met een breed pakket aan diensten begeleidt Stöpler haar afnemers bij de aankoop, het gebruik en het beheer van haar producten.

Wij zijn voor onze productgroep Endoscopie op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte:

Product Specialist Anesthesie

Nationaal (39 uur per week)
 

In deze zelfstandige functie ben je als Product Specialist Anesthesie in de buitendienst verantwoordelijk voor het realiseren van de verkoopdoelstellingen in het gamma anesthesie. Het initiëren en uitvoeren van productdemonstraties en het geven van advies en service is het belangrijkste onderdeel van de functie. Je communicatieve vaardigheden, het juiste advies en jouw doorzettingsvermogen resulteren in opdrachten. Hierdoor bouw je een relevant relatienetwerk op, hetgeen cruciaal is voor succes in deze functie. Je rapporteert rechtstreeks aan de Sales Manager Endoscopie.

 

Tot de belangrijkste verantwoordelijkheden als Product Specialist behoren:

 • Assisteren van productvoorlichting aan artsen, verpleegkundigen en technici.
 • Verzorgen van zichtplaatsingen van apparatuur en instrumentarium op het gebied van anesthesie.
 • Onderhouden van nauwe contacten met beïnvloeders en besluitvormers bij klanten, zoals specialisten, inkopers en budgethouders.
 • Trainen van gebruikers en verrichten van overige aftersalesactiviteiten.
 • Regelmatig vertegenwoordigen van Stöpler op congressen.
 • Signaleren van ontwikkelingen in de markt en de vertaling daarvan naar kansen voor de organisatie.
 • Opstellen van rapportages.

   

Je beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Een opleiding op Bachelor niveau.
 • Minimaal 2 jaar commerciële/ technische ervaring met een link aan het specialisme anesthesie is een pluspunt.
 • Proactief, gedreven en gaat graag uitdagingen aan.
 • 3 talig NL, FR, ENG.
 • In het bezit van een rijbewijs B en bij voorkeur woonachtig centraal in België.
   

 

Wij bieden je:

Een afwisselende, zelfstandige en uitdagende functie in een dynamische en groeiende organisatie (met een open en informele bedrijfscultuur), waar je samenwerkt met enthousiaste en professionele collega’s. Goede marktconforme arbeidsvoorwaarden en een salaris dat past bij je ervaring. Daarnaast bieden wij je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van (bedrijfs-) opleidingen.

 

Zoek je een functie met veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen ideeën dan raden we je aan bij ons te solliciteren. Voor inhoudelijke informatie over bovenstaande vacature kun je contact opnemen met
Ken Bellon, Sales Manager Endoscopie, telefoon +32 475 25 00 19.

 

Jouw kandidatuur, met motivatiebrief en CV., kun je richten aan Stöpler Belgium NV, t.a.v. Irene Lantinga,
HR Manager,: hr@stopler.be

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

===================================================================================================================================================================

Stöpler Medical B.V. est distributeur d’instruments, d’appareils ainsi que des produits à usage unique médicaux et approvisionne les hôpitaux et les cliniques à travers nos agences en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Stöpler Belgium est établi à Groot-Bijgaarden.

Stöpler Belgium représente plusieurs marques de renommée dans le domaine d’équipement de salles d’opération, des systèmes endoscopiques et du traitement d’imagerie. Dans ces domaines, nous répondons aux besoins spécifiques des utilisateurs. Lors de l’achat, l’utilisation et la gestion de ses produits, Stöpler accompagne ses clients avec une large palette de services.

Pour notre groupe de produits Endoscopie, nous recherchons une personne enthousiaste et efficace pour la fonction de:

Spécialiste en produits d’anesthésie

National (39 par semaine)

Dans cette fonction indépendante de Spécialiste de produits d’anesthésie sur le terrain, vous êtes responsable de la réalisation des objectifs de vente de la gamme de produits d’anesthésie. L’initiation et la réalisation des démonstrations du produit, fournir des conseils et assurer les services après-vente, constituent la partie la plus importante de vos activités. Vos compétences communicatives, vos conseils pertinents et votre persévérance se traduisent en commandes. Ainsi, vous arrivez à construire un réseau social utile, ce qui est essentiel pour réussir dans cette fonction. Vous rapportez directement au Responsable des Ventes en Endoscopie.
 

Les principales responsabilités du Spécialiste de Produit sont:

 • Fournir de l’information sur le produit aux médecins, infirmiers et techniciens.
 • Assurez l’installation des dispositifs et des équipements de démonstration dans le domaine de l’anesthésie.
 • Entretenir des relations étroites avec les personnes d'influence et les décideurs chez les clients, tels que les spécialistes, les acheteurs et les détenteurs de budget.
 • Assurez des formations auprès des utilisateurs et réaliser d’autres activités d’après-vente.
 • Régulièrement représenter Stöpler lors des congres.
 • Signaler les évolutions du marché et les traduire en opportunités pour l’organisation.
 • Rédiger des rapports.

   

Vous disposez des qualités suivantes:

 • Un diplôme au niveau du bachelor.
 • Au moins 2 ans d’expérience commerciale/technique liée à la spécialisation d'anesthésie est un pré.
 • Proactif, passionné et prêt à relever des défis.
 • Trilingue NL, FR, ENG.
 • En possession d’un permis de conduire B et résidant préférablement dans le secteur central en Belgique.
   

 

Nous offrons:

Un poste stimulant, varié et indépendant au sein d’une organisation dynamique et en pleine croissance (avec une culture entrepreneuriale ouverte et informelle), où vous travaillez avec des collègues enthousiastes et professionnels. Des bonnes conditions de travail conforme au marché et un salaire correspondant à votre expérience. Vous aurez, en outre, la possibilité de faire évoluer votre vie professionnelle, par exemple en suivant des formations (internes).

 

Si vous êtes à la recherche d’un poste qui vous donne beaucoup de responsabilités et qui vous laisse la possibilité de travailler selon vos propres idées, nous vous recommandons de postuler. Pour tout renseignement sur ce poste, nous vous invitons à contacter Ken Bellon, Responsable de Ventes Endoscopie, téléphone +32 475 25 00 19.

 

Veuillez adresser votre candidature, avec la lettre de motivation et votre CV à Stöpler Belgium NV, à l’attention d’Irene Lantinga, Responsable RH: hr@stopler.be

 

L’envoi des offres commerciales suite à cette annonce ne sera pas apprécié.

 

 

Stöpler Medical B.V. is distributeur van medische instrumenten, apparaten en disposables en levert aan ziekenhuizen en klinieken via onze vestigingen in België, Luxemburg en Nederland.
Stöpler Belgium is gevestigd in Groot-Bijgaarden.

Stöpler Belgium vertegenwoordigt een aantal toonaangevende merken, op het gebied van operatiekamer inrichtingen en endoscopische apparatuur en beeldverwerking. Daarbij wordt voorzien in de specifieke wensen van gebruikers. Met een breed pakket aan diensten begeleidt Stöpler haar afnemers bij de aankoop, het gebruik en het beheer van haar producten.

Wij zijn voor onze productgroep Endoscopie op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte:

Product Specialist Endoscopie

Regio Brussel (39 uur per week)
 

In deze zelfstandige functie ben je als Product Specialist in de buitendienst verantwoordelijk voor het realiseren van de verkoopdoelstellingen in je eigen regio voor de productgroep Endoscopie. Het initiëren en uitvoeren van productdemonstraties en het geven van advies en service is het belangrijkste onderdeel van de functie. Je communicatieve vaardigheden, het juiste advies en jouw doorzettingsvermogen resulteren in opdrachten. Hierdoor bouw je een relevant relatienetwerk op, hetgeen cruciaal is voor succes in deze functie. Je rapporteert rechtstreeks aan de Sales Manager Endoscopie.

 

Tot de belangrijkste verantwoordelijkheden als Product Specialist behoren:

 • Assisteren van productvoorlichting aan artsen, verpleegkundigen en technici.
 • Verzorgen van zichtplaatsingen van endoscopisch apparatuur en instrumentarium op het gebied van chirurgie, urologie, gynaecologie, anesthesie, neurochirurgie, NKO, thorax, orthopedie en vaatchirurgie.
 • Onderhouden van nauwe contacten met beïnvloeders en besluitvormers bij klanten, zoals specialisten, inkopers en budgethouders.
 • Trainen van gebruikers en verrichten van overige aftersalesactiviteiten.
 • Regelmatig vertegenwoordigen van Stöpler op congressen.
 • Signaleren van ontwikkelingen in de markt en de vertaling daarvan naar kansen voor de organisatie.
 • Opstellen van rapportages.

   

Je beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Een opleiding op Bachelor niveau.
 • Minimaal 2 jaar OK ervaring met commerciële/ technische ambitie is een pluspunt.
 • Proactief, gedreven en gaat graag uitdagingen aan.
 • 3 talig NL, FR, ENG.
 • In het bezit van een rijbewijs B en bij voorkeur woonachtig centraal in België.
   

 

Wij bieden je:

Een afwisselende, zelfstandige en uitdagende functie in een dynamische en groeiende organisatie (met een open en informele bedrijfscultuur), waar je samenwerkt met enthousiaste en professionele collega’s. Goede marktconforme arbeidsvoorwaarden en een salaris dat past bij je ervaring. Daarnaast bieden wij je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van (bedrijfs-) opleidingen.

 

Zoek je een functie met veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen ideeën dan raden we je aan bij ons te solliciteren. Voor inhoudelijke informatie over bovenstaande vacature kun je contact opnemen met
Ken Bellon, Sales Manager Endoscopie, telefoon +32 475 25 00 19.

 

Jouw kandidatuur, met motivatiebrief en CV., kun je richten aan Stöpler Belgium NV, t.a.v. Irene Lantinga,
HR Manager,: hr@stopler.be

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
====================================================================================================================================================================

 

Stöpler Medical B.V. est distributeur d’instruments, d’appareils ainsi que des produits à usage unique médicaux et approvisionne les hôpitaux et les cliniques à travers nos agences en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Stöpler Belgium est établi à Groot-Bijgaarden.

Stöpler Belgium représente plusieurs marques de renommée dans le domaine d’équipement de salles d’opération, des systèmes endoscopiques et du traitement d’imagerie. Dans ces domaines, nous répondons aux besoins spécifiques des utilisateurs. Lors de l’achat, l’utilisation et la gestion de ses produits, Stöpler accompagne ses clients avec une large palette de services.

Pour notre groupe de produits Endoscopie, nous recherchons une personne enthousiaste et efficace pour la fonction de:

Spécialiste en produits d’anesthésie

Région Bruxelles (39 par semaine)

Dans cette fonction indépendante de Spécialiste de Produits sur le terrain, vous êtes responsable de la réalisation des objectifs de vente dans votre propre région pour le groupe de produits Endoscopie. L’initiation et la réalisation des démonstrations du produit, fournir des conseils et assurer les services après-vente, constituent la partie la plus importante de vos activités. Vos compétences communicatives, vos conseils pertinents et votre persévérance se traduisent en commandes. Ainsi, vous arrivez à construire un réseau social utile, ce qui est essentiel pour réussir dans cette fonction. Vous rapportez directement au Responsable des Ventes en Endoscopie.

 

Les principales responsabilités du Spécialiste de Produit sont:

 • Fournir de l’information sur le produit aux médecins, infirmiers et techniciens.
 • Organiser l’installation des dispositifs et des équipements endoscopiques de démonstration dans le domaine de la chirurgie, l’urologie, la gynécologie, l’anesthésie, la neurochirurgie, ORL, thorax, orthopédie et chirurgie vasculaire.
 • Entretenir des relations étroites avec les personnes d’influence et les décideurs chez les clients, tels que les spécialistes, les acheteurs et les détenteurs de budget.
 • Assurez des formations auprès des utilisateurs et réaliser d’autres activités d’après-vente.
 • Régulièrement représenter Stöpler lors des congres.
 • Signaler les évolutions du marché et les traduire en opportunités pour l’organisation.
 • Rédiger les rapports.

   

Vous disposez des qualités suivantes:

 • Un diplôme au niveau du bachelor.
 • Au moins 2 ans d’expérience en OK avec des ambitions commerciales/techniques est un pré.
 • Proactif, passionné et prêt à relever des défis.
 • Trilingue NL, FR, ENG.
 • En possession d’un permis de conduire B et résidant préférablement dans le secteur central en Belgique.
   

 

Nous offrons: 

Un poste stimulant, varié et indépendant au sein d’une organisation dynamique et en pleine croissance (avec une culture entrepreneuriale ouverte et informelle), où vous travaillez avec des collègues enthousiastes et professionnels. Des bonnes conditions de travail conforme au marché et un salaire correspondant à votre expérience. Vous aurez, en outre, la possibilité de faire évoluer votre vie professionnelle, par exemple en suivant des formations (internes).

 

Si vous êtes à la recherche d’un poste qui vous donne beaucoup de responsabilités et qui vous laisse la possibilité de travailler selon vos propres idées, nous vous recommandons vivement de postuler. Pour tout renseignement sur ce poste, nous vous invitons à contacter Ken Bellon, Responsable de Ventes Endoscopie, téléphone +32 475 25 00 19.

 

Veuillez adresser votre candidature, avec la lettre de motivation et votre CV. à Stöpler Belgium NV, à l’attention d’Irene Lantinga, Responsable RH: hr@stopler.be

 

L’envoi des offres commerciales suite à cette annonce ne sera pas apprécié.

 

 

 

Stöpler Medical Group is een distributeur van technisch hoogwaardige medische apparatuur en disposables en toeleverancier voor ziekenhuizen en klinieken. Stöpler heeft vestigingen in Nederland, België en Luxemburg. Stöpler Belgium is gevestigd in Groot-Bijgaarden.

Sinds 1 juli van dit jaar zijn we opgenomen in de OneMed Groep, een Europese distributeur van medische hulpmiddelen actief in 11 landen en met het hoofdkantoor in Stockholm, Zweden.

 

Om onze groei verder te ontwikkelen is Stöpler Belgium op zoek naar een enthousiaste:

Tenderspecialist met sterke organisatorische skills.

 

Tot je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden behoren:

 • Je volgt dagelijks de e-mails van de tenderpublicaties op voor onze verschillende business units. We hebben een abonnement bij een extern bedrijf dat een eerste selectie doet op basis van zoekwoorden. 
 • Je controleert de offertes van onze vertegenwoordigers volgens het opgemaakt lastenboek.
 • Je coördineert en verzorgt de opvolging van de aanbestedingsdossiers van A tot Z en zorgt voor een tijdige indiening ervan.
 • Kleine projecten beheer je zowel administratief als technisch volledig zelf van prijsvraag tot oplevering.
 • Je bewaakt of het dossier aan de van toepassing zijnde normen, veiligheids-, en kwaliteitseisen voldoet en voorziet hiervoor de nodige documenten.
 • Ervaring met e-tendering is een pluspunt.

In deze rol werk je veel samen met de vertegenwoordigers en hun sales & marketing manager.

Bijkomend zullen op termijn nog een aantal marketing gerelateerde taken onder je verantwoordelijkheid vallen:

 • Coördinatie van deelname beurzen, congressen, workshops, ed.
 • Aanvragen van M-deon visums.
 • Administratieve ondersteuning bij commerciële acties.
 • Het up-to-date houden van documentatie- en demomateriaal.
 • Opmaak van brochures, flyers, banners e.d.
 • Administratieve ondersteuning bij onder meer mailings, acties, sociale media, evenementen online zetten op website etc.
 • Beheer, coördinatie & update van de website voor Stöpler België van A tot Z

In deze rol werk je veel samen met de sales & marketing managers van de business units en onze commercieel directeur.

 

Je beschikt over de volgende achtergrond en kwaliteiten:

 • Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
 • Je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig.
 • Je bent iemand die werk ziet en problemen oplost.
 • Je werkt planmatig en gestructureerd.
 • Je ben perfect tweetalig Nederlands-Frans. Goede kennis van Engels is een pluspunt.
 • Werken met deadlines schrikt je niet af.
 • Goede pc-kennis: Outlook, Word en Excel. Ervaring met Navision is een pluspunt.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband uitstekend functioneren en bent goed in het stellen van prioriteiten.
 • Je bent positief, flexibel, dienstverlenend en klantgericht ingesteld. Daarnaast beschik je over goede communicatieve en sociale vaardigheden.

 

Wij bieden je:

 • Een afwisselende, zelfstandige en uitdagende functie in een dynamische en groeiende organisatie.
 • Enthousiaste en professionele collega’s.
 • Een open en informele familiaire bedrijfscultuur.
 • Goede marktconforme arbeidsvoorwaarden en een salaris dat past bij je ervaring. 
 • Je werkt 39 uren/week waardoor je bovenop jouw 20 verlofdagen nog 6 extra ADV dagen krijgt.
 • Er is mogelijkheid tot 1 thuiswerkdag per week.
 • Daarnaast hechten we veel waarde aan de verdere ontwikkeling van onze medewerkers, o.a. door in-/externe opleidingen.
 • Zoek je een functie met veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen ideeën dan nodigen we je van harte uit om te reageren op deze vacature.

 

Jouw kandidatuur, met motivatiebrief en CV., kun je richten aan Stöpler Belgium NV, t.a.v. Irene Lantinga, HR Manager,: hr@stopler.be

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.