NEW! Seca Scale-up Line

Naarmate de medische wereld steeds complexer wordt, heeft medisch personeel steeds minder tijd voor patiënten en wordt het geconfronteerd met hogere hygiëne-eisen. Ook de  digitalisering van medische dossiers en een aantal andere hindernissen die in de loop van het dagelijkse werk overwonnen moeten worden, maakt de medische wereld steeds complexer. seca is zich bewust van deze eisen en daarom kan ik met trots onze nieuwe productlancering voorstellen: de seca scale-up lijn. De producten van de schaalvergrotingslijn voldoen perfect aan de hedendaagse medische eisen.