Med-Systeme - RVS werkblad

BLA 543400
* zonder waterkering
* zonder opstaande rand
* voor een ISO-wagen van 660 mm. breed